Ansvarig arrangör är
MELLBYSTRANDSOMMAR  MB Kommunikation HB
Klittervägen 12
312 60 Mellbystrand
Telefon 070-2930 250