Städning/cleaning

Slutstädning kan beställas i god tid  från 700:-
Avdrages på deposionsavgiften

En beställd eller obligatorisk städning innefattar inte grovstädning inne och ute, diskning eller tömning av sopor och tomflaskor.

Cleaning

Stay cleaning can be ordered in advance from 700:-

An ordered or obligatory cleaning does not include basic cleaning inside and out, cleaning or emptying of garbage and empty bottles
boka@mellbystrandsommar.se